Regulamin zakupów w sklepie internetowym CHILDRENSHOWROOM.PL

obowiązujący od dnia 22-12 2014 roku

CHILDRENSHOWROOM.PL to sklep internetowy prowadzony przez CHILDRENSHOWROOM GK E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Partyzantów 19, 28-100Busko-Zdrój

KRS: 0000963523
NIP: 6551983622
REGON: 521595576 

kontakt pod adresem mailowym info@childrenshowroom.pl

1. Sklep internetowy CHILDRENSHOWROOM.PL prowadzi sprzedaż detaliczną po przez Internet. Zamówienia są przyjmowane po przez stronę internetową CHILDRENSHOWROOM.PL

2. Klienci korzystający ze sklepu internetowego CHILDRENSHOWROOM.PL dokonują rejestracji i tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane i informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w CHILDRENSHOWROOM.PL zwanym dalej: „Konto” . Świadczenie usług w ramach Konta na CHILDRENSHOWROOM.PL jest bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z CHILDRENSHOWROOM dotyczącą Konta, po przez zgłoszenie rezygnacji na email info@childrenshowroom.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep CHILDRENSHOWROOM jest w trakcie realizacji złożonego zamówienie przez Klienta. W takim przypadku rozwiązanie nastąpi po realizacji zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail podany podczas rejestracji klient otrzyma potwierdzenie oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między sklepem CHILDRENSHOWROOM.PL a klientem dotyczącej prowadzenia konta.

4. Wszystkie produkty dostępne w CHILDRENSHOWROOM.PL są fabrycznie nowe, bez od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na wszystkie rzeczy jest udzielana 24 miesięczna gwarancja licząc od dnia zakupu towaru.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych CHILDRENSHOWROOM.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. faktura VAT.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przez kuriera oraz jest możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi koszty dostawy podane podczas zakupów.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem CHILDRENSHOWROOM.PL dotycząca zakupu danego produktu jest terminowa i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem dostarczenia produktu jest adres wskazany przez klienta lub w niektórych przypadkach odbiór osobisty.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym CHILDRENSHOWROOM.PL w tym koszty dostawy nie później niż 14 dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem gdy płatność następuję przy odbiorze.

Formy płatności

1. Przelew bankowy na konto nr 82 1020 4900 0000 8902 3458 9260 PKO S.A

2. Przy odbiorze: zapłata kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.

    W wybranych przypadkach CHILDRENSHOWROOM.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

3. Szybkie płatności Polskie ePłatności

4. Płatność kartą Polskie ePłatności

Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

10. Czas realizacji zamówienia do dwóch dni roboczych.

11. Produkty posiadają gwarancję 24 miesiące od daty zakupu.

12. CHILDRENSHOWROOM.PL odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13. Reklamacje proszę składać na adres email info@childrenshowroom.pl

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email info@childrenshowroom.pl], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Busku-Zdróju. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

14 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. (zwrot koszty wysyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie)

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie CHILDRENSHOWROOM .PL, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@childrenshowroom.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres

CHILDRENSHOWROOM

ul. Partyzantów 19

28-100 Busko-Zdrój

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia z dnia……
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

15. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Oświadczamy Sklep CHILDRENSHOWROOM.PL zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, ż wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Polityka Ochrony Prywatności

CHILDRENSHOWROOM.PL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do informacji przekazywanych drogą elektroniczną za zgodą klienta. więcej...

17. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Serwis w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.
Udało Ci się zapisać!
Ten e-mail został zarejestrowany